כנס הדוקטורנטים השלישי
הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

3 למרץ, 2016כתיבתה של עבודת הדוקטורט היא אחד הצעדים הראשונים בחייו המקצועיים של כל חוקר או מומחה. בעבור חלקנו, המסע אל עבר התואר השלישי מהווה ריקוד טנגו סוער עם מנחה העבודה ובעבור אחרים עבודה פרטנית תוך הנחיה בשלט רחוק. עם זאת, על עובדה אחת אין עוררין: זהו מסע אישי, לעיתים תכופות בודד, מנוכר ומורכב, שמחייב התגברות על מכשולים, אורח רוח, וכושר סיבולת והתמדה.

בשנים האחרונות פתחנו במסע משותף, שלנו כקהילת דוקטורנטים בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. הכרנו זה את זו מעט יותר, דנו בנושאים שונים הרלוונטיים לנו בשלבי הדוקטורט השונים, נחשפנו למחקרים של עמיתינו, וניסינו לעצב סביבה אקדמית תומכת, מחבקת, מכילה ורפלקטיבית שתהווה זירת מפגש מפרגנת בין חוקרים צעירים בפקולטה הנמצאים בשלבים שונים בעבודת הדוקטורט ובין חוקרים צעירים ואנשי סגל. אבני הדרך במסע הזה הינם כנסי הדוקטורנטים. 

תמונה

גם השנה, נמשיך במסורת זו, בכנס השלישי במספר, במטרה להמשיך בבנית קהילת חוקרים צעירים, כקהילת מעשה, שחבריה תומכים זה בזה, מסייעים זה לזה וחולקים איש עם רעהו את ניסיונם ובכך לומדים איך להתנהל טוב יותר אל מול אתגרים מורכבים בהקשר הייחודי של המסע אל עבר הדוקטורט. 

כנס הדוקרטורנטים השלישי נערך ב- 3 למרץ, 2016. בין השעות 9:30-16:00

אנו מקווים כי כל אלה עשויים לתרום למסע שלנו באופן משמעותי ולהוביל לתהליך למידה שיתופי ומגבש הבא לידי ביטוי בעשייה. 
תמונה 
מאחלים לכולנו עבודה פורייה ומשמעותית!

בברכה,

הוועדה המארגנת: טלי אדרת-גרמן, קרן ארידור, איילת בכר, אביבית בלנגה, עירית לביא, תמר סימון, עירית פרידמן ועמית רוטמן.

תמונה 
  Photo