הועדה המובילה

טלי אדרת-גרמן
החוג ללמידה, הוראה והדרכה
דוא"ל: 

קרן ארידור ברגר
החוג ללמידה, הוראה והדרכה
דוא"ל: 

אילת בכר
החוג ללמידה, הוראה והדרכה
דוא"ל: 

אביבית בלנגה
החוג ללמידה, הוראה והדרכה
דוא"ל: עירית לביא
החוג לחינוך מתמטי
דוא"ל: 
תמר סימון
החוג לייעוץ והתפתחות האדם
דוא"ל: 

עירית פרידמן
החוג ללמידה, הוראה והדרכה
דוא"ל: 

עמית רויטמן
מדיניות ומנהיגות בחינוך
דוא"ל: Comments